HRM software voor talentontwikkeling & performancemanagement

HRM software voor talentontwikkeling & performancemanagement

Met Ontwikkelplanner haal je het beste uit jouw medewerkers. Dat klinkt natuurlijk behoorlijk cliché... totdat je merkt dat je medewerkers écht iets aan onze tools hebben... We bieden zes gebruiksvriendelijke modules aan die allemaal met elkaar in verbinding staan. Samen helpen ze bij een effectief HR beleid; bij het stimuleren, activeren en begeleiden van jouw medewerkers.

Onboarding

Onboarding:
warm welkom voor nieuwe medewerkers

Sneller inwerken = sneller effectief

Zorg er met Ontwikkelplanner voor dat nieuwe medewerkers vanaf dag één hun weg vinden in jouw organisatie. Of zelfs nog voor de eerste werkdag: wijs de weg met online introductieprogramma's op maat:

Verstuur e-mails en plaats berichten op het dashboard van nieuwe medewerkers
(instructies, video's, downloads, e-learningprogramma's, checklists)

Plan zo'n berichtenreeks aan de hand van 'trigger-momenten':
- 1 week voor eerste werkdag: welkomstmail van CEO
- eerste werkdag: bedrijfsvideo en link naar training
- 1 maand voordat proeftijd verloopt: checklist van HR
- verjaardag: Gefeliciteerd!

Stel specifieke ontvangersgroepen in (op basis van functie, team, locatie en taal) zodat je alleen maar relevante informatie deelt.

HR cyclus

Digitale gesprekscyclus met aankopingspunten voor evaluatie

Geen losse bestanden meer

Houd online verslagen bij van alle gesprekken die je met medewerkers voert. Gebruik Ontwikkelplanner-formulieren als leidraad en evalueer met behulp van de aanknopingspunten die we in de formulieren verwerken.

Voor elke type gesprek dat jij wilt voeren (planning, coaching, tussentijdse evaluatie, beoordeling, exit) maken we een formulier op maat. Jij en jouw medewerker gebruiken die formulieren ter voorbereiding, vullen ze online in, leggen elkaar concepten voor, ondertekenen en archiveren.

Ontwikkelplanner voegt aanknopingspunten voor evaluatie toe aan die gespreksformulieren. Per thema vind je een chronologisch overzicht met:
- eerder gemaakte afspraken
- tussentijdse ontwikkelnotities en prestaties
- 360ºfeedbackscores, eventueel afgezet tegen oudere scores
- ontwikkeltips op basis van 360ºfeedback

Flexibele cyclus: kies per medewerker wat voor type gesprekken je voert en hoe vaak.

Ontwikkelplan

Online persoonlijk ontwikkelplan voor doelen, ambities en prestaties

Vergroot participatie, geef regie uit handen

Ontwikkel- en prestatieafspraken die je met medewerkers maakt, worden automatisch opgenomen in een persoonlijk ontwikkelplan. Stimuleer medewerkers door ze daarna zelf de regie te geven:

Laat medewerkers zelf online notities bijhouden over ontwikkelingen en prestaties: "Ik heb een opleiding gevolgd", "Ik kan wel wat extra ondersteuning gebruiken", "Ik heb 200 producten verkocht".

Die notities worden automatisch getoond bij een volgende evaluatie. Ze onderbouwen ontwikkeling en ondersteunen bij periodieke beoordeling.

Ook tussen formele gesprekken door heb je als manager zicht op voortgang: bekijk de ontwikkelnotities van medewerkers, geef direct feedback op actuele ontwikkelingen en stuur bij waar nodig.

Volledige 360 graden feedback & 'Everyday feedback'

Als je onvoldoende zicht hebt op de ontwikkeling en prestaties van jouw medewerkers, dan kun je je laten ondersteunen door verschillende vormen van feedback.

360ºfeedback: vraag de omgeving van een medewerker om feedback en krijg inzichten vanuit verschillende invalshoeken. Zelfreflectie wordt afgezet tegen feedback van anderen en resultaten worden automatisch opgenomen in de gesprekscyclus.

Met een periodieke follow up zet je oude en nieuwe feedback tegen elkaar af en maak je ontwikkeling (bijvoorbeeld het resultaat van een opleiding) meetbaar.

De basisbeginselen voor 360ºfeedback zijn eenvoudig instelbaar (denk aan anonimiteit, rolverdeling, instructies, competenties). Je kan specifieke voorwaarden per doelgroep of per situatie vastleggen.

Daarnaast ook 'Everyday feedback': medewerkers kunnen doorlopend in kleinere kring om feedback vragen: "Wat vond je van mijn presentatie?"

E-learning

Online kennis delen en certificerings-verplichtingen monitoren

E-learning en certificeringsmanagement

Met de Ontwikkelplanner Academy deel je kennis en presenteer je passende opleidingen aan jouw medewerkers.

Publiceer jouw eigen e-learning programma’s, met video's, presentaties, downloads en online questionnaires. Zet ook het aanbod van jouw externe trainers online, compleet met inschrijfformulieren.

Bij elk item geef je aan voor wie het relevant of verplicht is. Het systeem signaleert of medewerkers verplichte certificaten missen en seint automatisch in als vernieuwings-deadlines naderen.

Behaalde resultaten worden meegenomen in de gesprekscyclus als input voor periodieke evaluatie. Evalueer de effectiviteit van de training met 360ºfeedback. En meet de algehele waardering van een training met eNPS.

Analyseer en anticipeer met HR analytics

Ontwikkelplanner biedt managers en HR medewerkers een aantal tools waarmee je strategische HR-beslissingen onderbouwt. 

Individueel Performance/Potentieel grid: vragen over prestatieniveau en potentieel leiden tot een typeringen (zoals ‘High potential’, ‘Core performer’ of ‘Risk performer’) waarmee je ontwikkeltrajecten kan onderbouwen.

Vlootschouw: gegroepeerde Performance/Potentieel scores en trendanalyses om de balans binnen teams, fuctiegroepen of vestigingen te monitoren.

Groepsanalyses op basis van 360 graden feedback: gezamenlijke capaciteiten per competentie én uitschieters in beeld.

ROI opleidingen: meet hoe effectief trainingen en opleidingen zijn.

SuccessionPlanning: breng in kaart wat de impact is als een medewerker jouw organisatie verlaat. Wie volgt op en wat is daar voor nodig?

Ondersteun medewerkers met een gebruiksvriendelijke alles-in-één oplossing

Zicht op ontwikkeling

Alle prestatieafpraken, ontwikkelnotities, gespreksverslagen, feedbackscores en opleidingsresultaten op één plek bijhouden.

Vergroot participatie

Maak tweerichtingsverkeer van evaluatie en beoordeling: laat medewerkers zelf input leveren en zorg voor transparantie.

Maatwerk is standaard

Ontwikkelplanner sluit aan bij jouw wensen: met diverse organisatie-instellingen en keuzemogelijkheden zorgen we voor een systeem op maat.

Geïntegreerde aanpak

Geen beoordeling zonder zicht op prestaties, geen training zonder onderliggend plan... de modules van ons systeem 'voeden' elkaar en zorgen voor samenhang en continuïteit.

Internationaal ingesteld

Ontwikkelplanner is meertalig in te zetten. Je biedt formulieren, content en e-learning-programma's eenvoudig aan in de verschillende voorkeurstalen binnen jouw organisatie.

Gratis pilot

Je kan de Ontwikkelplanner vrijblijvend testen. We maken een afspraak, inventariseren de wensen van jouw organisatie en bieden je een gratis pilot aan, zonder verplichtingen.

Of bel 085 065 37 75

Maak een afspraak